วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ดูนกกับครูยะวัตถุประสงค์
๑.เป็นสื่อชักชวนนักเรียนให้หันมาศึกษาชีวิตรอบข้าง(ชีวิตสัมพันธ์) โดยสมัครใจ
๒.เก็บตกนักเรียนที่หลุดกรอบการศึกษายุคปฏิรูป เรียนก็ไม่เก่ง กีฬาก็เล่นไม่เป็น..แอบยืนบังเสา..เข้าหน้าใครไม่ติด ได้เข้าร่วมกิจกรรมเล็กๆ ไม่ต้องลงทุนอะไร...
๓.สร้างเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์ วาดภาพนก ถ่ายรูปนก พูดคุยกันเรื่องนก... ความสุขอีกหนึ่งรูปแบบที่สัมผัสได้จริง.
๔.ได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดสู่กันและกัน สอดแทรกคุณธรรม เพิ่มทักษะชีวิตการผจญภัยเดินเท้า ขี่จักรยาน ตามที่โอกาสจะเปิดทางให้..สนุกดี.
๕.ที่สุดของที่สุด สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมดูนก คือ รักษ์บ้าน เข้าใจผู้อื่น มีความคิดในทางบวก อนุรักษ์หวงแหนสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัว...

เปิดประตูสู่... น้ำขาว บ้านไร่นาเรา